Karin van Dijk

Karin van Dijk is de fondsmanager van het ASN Biodiversiteitsfonds en is vanuit deze rol ook lid van de investeringscommissie die bedrijven voor de ASN beleggingsfondsen selecteert op basis van hun duurzame prestaties. Hiervoor was Karin als productontwikkelaar verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het ASN Biodiversiteitsfonds dat ze combineerde met het fondsmanagement van de vijf ASN duurzame mixfondsen. Voordat ze toetrad tot het portfoliomanagementteam van ASN Impact Investors heeft ze zich als financieel adviseur in de wereld van vastgoed en stedenbouw toegelegd op de energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving. Karin combineerde de studie bouwkunde met specialisatie technologie in duurzame ontwikkeling aan de TU Delft met het beoefenen van judo op wereldniveau.
 
‘Ik wil niet alleen privé, maar ook in mijn werk bijdragen aan een duurzamere wereld. ASN Impact Investors loopt echt voorop met zijn fondsen, en ik voel me nog topsporter genoeg om die voorsprong te willen behouden - of eigenlijk liever vergroten.’