Siegfried Kok

Presentatie:

Implicaties van deglobalisering op bedrijven en aandelen wereldwijd
 
Door de bijzondere geopolitieke en economische ontwikkelingen in de wereld lijkt het er op dat wereldorde zoals we die kennen aan het veranderen is. Inflatoire druk en snel stijgende rentes, recessie-angst, voortwoekerende militaire conflicten en een assertief China kunnen/gaan verregaande gevolgen hebben op (economische) machtsverhoudingen en daaraan gekoppeld, wereldwijde handel. De tijd van verregaande globalisering heeft voor velen economische voorspoed opgeleverd en veel mensen in zich ontwikkelende landen een bestaansbasis gegeven. Wij zien nu een tegenovergestelde beweging op gang komen. Deglobalisering, nieuwe machtsblokken (economisch en militair) en zelf protectionisme voert de boventoon.
 

Spreker:

Siegfried Kok is al meer dan 20 jaar actief als belegger, eerst bij Kempen en ABN AMRO A.M. en de afgelopen 8 jaar bij OBAM als senior portfolio manager.