Irina van der Sluijs

Gedurende haar werkzame leven is Irina geïntrigeerd geweest door het vinden van synergieën tussen stakeholders met verschillende belangen en standpunten. Het domein van verantwoord ondernemen heeft haar de mogelijkheid geboden om te kijken naar internationaal zakendoen met een menselijk gezicht. Na studies International Development Studies in Amsterdam en Londen begon Irina als projectmanager voor World Press Photo met visual storytelling als middel om de schoonheden en verschrikkingen van de wereld over te brengen. Vervolgens raakte zij als beleidsadviseur voor de Nederlandse regering en de OECD betrokken bij het opstellen en bevorderen van het normatieve kader voor het bedrijfsleven dat door de VN en de OECD in het midden en het einde van de jaren 2000 werd geïnitieerd. Als consultant bij Berenschot ondersteunde zij klanten uit de publieke sector bij het vergroten van het bewustzijn voor due diligence-processen op het gebied van mensenrechten en particuliere klanten bij de implementatie ervan. Ze specialiseerde zich in het recht op een leefbaar loon voor arbeiders, als onderzoeker en organisator van conferenties in Berlijn (2013) en Islamabad (2016) met het Duitse GIZ. Een paar jaar geleden vond Irina een nieuw thuis om deze onderwerpen aan te jagen, in duurzame financiering. Eerst bij de Nederlandse ASN Bank, waar ze het initiatief nam voor de oprichting van het Platform Living Wage Financials. En nu als specialist verantwoord beleggen bij vermogensbeheerder NN IP, waar ze de mogelijkheid heeft om haar invloed op een zinvolle manier te gebruiken voor investeringen in een reeks onderwerpen, variërend van het terugdringen van risico's op kinderarbeid in de cacaosector tot het stoppen van ontbossing via palmolie-engagements en het pleiten voor diversiteit en inclusiviteit in besturen en daarbuiten.