Als fondsbeheerder van het ASN Biodiversiteitsfonds wil Karin van Dijk de duurzame wereld versneld dichterbij halen. Ook voor investeerders in biodiversiteit heeft AI de potentie om voor versnelling te zorgen. Van de analyse van satellietbeelden en geluidsopnames van de natuur tot betere en snellere investeringsbeslissingen dankzij een scherpere analyse van duurzaamheidsclaims. AI is echter geen doel op zich voor impactbeleggers, maar een middel. Een middel waarmee we effectiever inzetten op de Intelligence die nog onovertroffen is: Natural Intelligence. 

Van Dijk neemt je samen met Stephanie Rakels van Aqua-Sparkt mee langs de innovatieve businessmodellen waarin haar fonds participeert. Die de razend knappe natuurlijke ecosystemen niet schaden, maar juist versterken, mét financiële returns voor ondernemers en investeerders. Het rijke Amazonegebied biedt bijvoorbeeld volop kansen. Van Dijk ging er onlangs op fact finding missie langs veelbelovende potentiële investeringen. Ze keert terug met actuele inzichten in transformationele businessmodellen rond natuurlijk kapitaal. Haar lessen over Natural Intelligence deelt ze graag met andere professionals uit de financiële wereld.