De rol van thematische fondsen in portefeuilles blijft groeien, nu beleggers naar manieren zoeken om zich te wapenen tegen verstoringen van de markt op de langere termijn. 

De laatste tijd tekent zich een duidelijke versnelling af in verschillende trends, aangedreven door ingrijpende fenomenen zoals Covid-19, de verscherping van milieurichtlijnen, geopolitieke onzekerheid en, in 2023, de opkomst van generatieve AI. Omar Moufti gaat in op de actuele visie van BlackRock op deze beeldbepalende trends en belicht de meest kansrijke thema’s waarop de research van BlackRock zich richt.